OZNAM

Z dôvodu aktuálnych protiepidemických opatrení bude od 12.10.2020 do odvolania na ZUŠ skupinové vyučovanie v skupinách nad 6 detí prebiehať dištančnou formou. Ide o teóriu hudobnej náuky, výtvarný a literárno-dramatický odbor. Prosím, aby ste sa bližšie informovali na riaditeľstve ZUŠ – t.č. 0911160054. Ďakujeme za pochopenie.

Prijímacie pohovory

Prijímacie pohovory sa uskutočnia v dňoch od 2.9.2020 do 14.9.2020 v Modrom Kameni a elokovaných pracoviskách – Senohrad, Veľká Čalomija, Dolná Strehová, Bušince, Želovce a Cerovo. Prihlásiť sa môžete cez http://www.izus.sk/prihlaska_do_zus/nova/?zus=683