Študijné odbory

Hudobný – hra na klavír, keyboard, husle, orgán, gitaru, akordeón, dychové nástroje, spev, zborový spev

Tanečný – klasický tanec, ľudový tanec, moderný tanec, spoločenské tance

Výtvarný

Literárno – dramatický