Úspechy školy

Účasť a popredné umiestnenia žiakov na súťažiach:

Hudobný odbor

– celoslovenská interpretačná súťaž „Schneiderova Trnava“v Trnave

– celoslovenská klavírna „Levický hudobný festival“ v Leviciach

– celoslovenská súťaž „Klavírne talenty pre Európu“ v Dolnom Kubíne

– medzinárodná súťaž „Mladí klaviristi“ v Bratislave

– medzinárodná klavírna súťaž „Broumovská klávesa“ v Broumove /Česko/

– „Medzinárodná prehliadka Júliusa von Beliczayho“ v Komárne

– „Medzinárodná klavírna súťaž W. A. Mozarta“ v Brne /Česko/

– celoslovenská interpretačná súťaž „Rajecká hudobná jar“ v Rajci

– medzinárodná klavírna súťaž „PRO BOHEMIA“ v Prahe /Česko/

– celoslovenská klavírna súťaž „Banskoštiavnické kladivká“ v Banskej Štiavnici

– celoslovenská súťaž „Čarovná flauta“ v Nižnej na Orave

– celoslovenskí klavírna súťaž „Hviezdy hrajú srdcom“ v Ružomberku

– celoslovenská súťaž v hre na priečnu flautu „Nitrianska lutna“ v Nitre

– celoslovenská súťaž „Piano v modernom rytme“ v Bánovciach nad Bebravou

– celoslovenská súťaž v komornej hre „MUSICA CAMERATA“ v Bratislave

– medzinárodná súťaž klaviristov v Budapešti /Maďarsko/

– nadregionálna interpretačná súťaž „Pódium mladých umelcov“

Tanečný odbor

– nadregionálna prehliadka „Pódium mladých tanečníkov“

– okresná súťaž tanečníkov „ V rytme tanca“ vo Veľkom Krtíši

– celoslovenská súťaž v spoločenských tancoch „CHOREO POHÁR“ v Žiline

– krajská súťaž tanečníkov „Deň tanca“ v Žiari nad Hronom

– celoslovenská súťaž tanečníkov „Deň tanca“ v Žiari nad Hronom

Literárno-dramatický odbor

– celoslovenská recitačná súťaž „Timravina studnička“ v Lučenci

– okresná prehliadka divadiel „Divadelné révy“ vo Veľkom Krtíši

– celoslovenská recitačná súťaž „Vansovej Lomnička“ v Rim. Sobote

– okresná súťaž v prednese „Škultétyho Zornička“ vo Veľkom Krtíši

– celoslovenská prehliadka divadiel „Zochova divadelná Revúca“ v Revúcej

– celoslovenská prehliadka divadiel „FEDIM“ v Tisovci

– celoslovenská súťaž v prednese „Hviezdoslavov Kubín“ v Dolnom Kubíne

– celoslovenská prehliadka najúspešnejších recitátorov

„Scénická žatva“ v Martine

– krajská recitačná súťaž a prehliadka detských divadelných kolektívov

„Sládkovičova Radvaň“ v Banskej Bystrici

Výtvarný odbor

„Maľovaná ZUŠ-ka“ v Bratislave

„GRAFITY“ vo Veľkom Krtíši

„Týždeň vedy a techniky na Slovensku v roku 2017“

„Detská maľovaná cyklomapa HONT“

„Farebný svet Rómov“

„Maliar Novohradu“

„MUSIC JOURNAL“ – návrh na obálku časopisu

„Cesta čiary“ – celoslovenská súťaž

„Rodina bez cigariet“

„Paleta mladých umelcov“

.

.