Zamestnanci školy


Pedagogickí pracovníci:

PaedDr. Lívia Hrušková /hudobná náuka, klavír/

Eva Guttenová, DiS. art. /klavír, organ, sopránová zobcová flauta, zborový spev, hudobná náuka/

Mária Cmoriková /klavír, keyboard, hudobná náuka/

Bc. Svetlana Gracheva /klavír, korepetícia, hudobná náuka/

Gabriela Kováčová, DiS.art. /spev, zbor, klavír, keyboard/

Mgr. Mária Petríková /klavír, keyboard, spev, kapela/

Monika Ružinská, DiS.art. /klavír, keyboard, hudobná náuka/                                                                                          

Kristína Gazdíková Štoffová /klavír, keyboard, hudobná náuka/ 

Mgr.art. Rastislav Ferov /gitara, kapela/

Mgr. Miroslava Pelant Longauerová /gitara/

Jozef Škamla /akordeón/

Mgr. Jozef Malček /akordeón, klavír, hudobná náuka/

Mgr. Milan Strenátka /priečna flauta, saxofón, klarinet, zobcová flauta/

Justinián Kucmen, DiS.art. /zobcová flauta, priečna flauta, saxofón, klarinet/

Slavomír Šurina /husle/

Lukáš Čerňák /výtvarný odbor/

Mgr.art. Silvia Svákusová /literárno-dramatický odbor/

Kristián Takáč /tanečný odbor/


Nepedagogickí pracovníci:

Ing. Katarína Vargová, PhD. /ekonómka/

Gabriela Zemenčiková /upratovačka/