Od 29. novembra 2021 až do odvolania bude na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR na našej ZUŠ prebiehať dištančné vyučovanie pre všetky odbory. Triedni učitelia Vás budú bližšie informovať o spôsobe a rozvrhu výučby.