Zmena výučby od 26.10. 2020

Individuálne aj skupinové vyučovanie vo všetkých odboroch ZUŠ sa mení na dištančné. Jednotlivých žiakov budú kontaktovať triedni učitelia.

Ďakujeme za pochopenie.