Náš Jarný koncert 2022

č.

Meno žiaka

Autor

Názov diela

Roč.

Nástroj

Tr. učiteľ

1.

Liliana Holováčová

J. Mäsiar

Falošný mak

4./1.

LDO

S. Svákusová

2.

Vladislav Leitner

E. Davis

Ball

1./1.

klavír

M. Petríková

3.

Lianka Fraňová

franc. ľudová

Marianne

1./1.

keyboard

M. Petríková

4.

Bianka Kňažková

E. Davis

Yellow

2./1.

klavír

M. Petríková

5.

Vincent Hanko

C. Süsser

Zámocké zákutie

4./1.

gitara

R. Ferov

6.

Daniel Hegyi

M. Vozár

Na lúke

PŠ 2

keyboard

J. Dostálová

7.

Alex Keresteš

P. I. Čajkovskij

Tanec cukrovej víly (Luskáčik)

2./1.

sopr. zobc. flauta

M. Straka

8.

Tadeáš Lőcse

G. Verdi

La donna é mobile (Rigoletto)

3./1.

sopr. zobc. flauta

M. Straka

9.

Nelka Vargová

R. Linhart

Rozvíjej se poupátko (Pyšná princezná)

2./1.

klavír

M. Kováčová

10.

Sabína Korbeľová

S. Token

Pieseň pre harfu

2./1.

klavír

M. Kováčová

11.

Lucia Mátéová, Alžbeta Belinová

P. Penerl

Tanec

3./2.

4./1.

.

prieč. flauta

sopr. zobc. flauta

Ľ. Pavčová

12.

Dávid Babka

S. Joplin

Entertainer

4./2.

keyboard

M. Petríková

13.

Alexandra Seková

Daniel Hellbach

Latin

2./2.

alt. zobc. flauta

M. Strenátka

14.

Zbor Modrý Kamienok

Elán

O. Brzobohatý

Zaľúbil sa chlapec

Modlitba (Anděl Páne)

.

zborový spev +

akordeón

J. Dostálová

15.

Dominik Belina

R. Temperton

Always and forewer

3./2.

klavír

M. Cmoriková

16.

Nikoleta Záhorecová

Ema Václavíková

Elton John

Leví kráľ

4./1.

4-ruč.klavír

M. Ružinská

17.

Dominika Šurinová

R. Schumann

Dozvuky z divadla

3./2.

klavír

L. Hrušková

18.

Filip Rimóci

M. Ďuriš

Romance d´amour

3./1.

keyboard

J. Dostálová

19.

Sofia Dolinská

F. Lehár

The Marry Widow

2./2.

klarinet

M. Strenátka

20.

Alžbeta Belinová

B. Bláha

Čerešničky, čerešničky, čerešne

4./1.

akordeón

J. Škamla

21.

Dominika Šurinová + tr. uč. Hrušková

C. M. von Weber

Rondo

3./2.

4-ruč. klavír

L. Hrušková

22.

Lucia Mátéová

W. Popp

Valse Gracieuse

3./2.

priečna flauta

M. Strenátka

23.

Komorná hra

G. F. Händel

Sarabanda

Na vlásku

3./2., 3.,4./1., 1./2.

klavír, sopr. zobc.flauty, alt.flauta, husle

E. Guttenová

24.

Kristína Ella Ďuríková

J. Power

Golden Mile

2./2.

saxofón

M. Strenátka

25.

Detský zbor zo Senohradu

J. Hatrík

Keď v nebi vyhrávajú

Hviezda

Pichlo sa do nosa

.

zborový spev + klavír

E. Guttenová

26.

Tanečný odbor

.

Macarena Hip Hop

Funky dance

1.,2.,3.,4./1.

tanec

K. Takáč

27.

Kapela

Ed Sheeran

Weekend

Thinking Out Loud

Save Your Tears

4./II., 2./2., 3./2.

keyboard

basgitara

spev

M. Petríková

R. Ferov

Účinkujúci v skupinových číslach programu:

14. Richard Baláž, Dominik Belina, Frederik Belina, Alžbeta Belinová, Helena Belinová, Iveta Berkiová, Jakub Klačo, Oliver Klačo, Veronika Kováčová, Tadeáš Lőcse, Želmíra Milanová, Andrej Nosáľ, Nina Petrovičová, Viktor Rimóci, Sebastián Sliacky, Nelka Vargová, Ema Václavíková, Nela Vámošová, Marián Vrbovkai, Nikoleta Záhorecová

23. klavír: Alžbeta Chmelková, sopr. zobcová flauta: Alica Dolinská, Karolína Slúková, altová flauta: Alexandra Seková, husle: Sofia Dolinská

25. Richard Baláž, Alica Dolinská, Sofia Dolinská, Veronika Guttenová, Alexandra Seková, Karolína Slúková, Vladimíra Sľúková, Júlia Žigmundová, klavír: Timea Urbanová

26. Noémi Boršodiová, Martin Gubáni, Dominika Kajbová, Vivien Majorošová, Annamária Ondríková, Veronika Püšpökyová, Mia Vajdová, Nelka Vargová

27. keyboard: Dávid Babka, spev: Vivien Márkušová, basgitara: Frederik Belina, gitara: uč. Rastislav Ferov

.