Prijímacie pohovory

Prijímacie pohovory sa uskutočnia v dňoch od 2.9.2020 do 14.9.2020 v Modrom Kameni a elokovaných pracoviskách – Senohrad, Veľká Čalomija, Dolná Strehová, Bušince, Želovce a Cerovo. Prihlásiť sa môžete cez http://www.izus.sk/prihlaska_do_zus/nova/?zus=683