Obnovenie vyučovania vo všetkých odboroch

S účinnosťou od 17. mája 2021 sa obnovuje prezenčné vyučovanie vo všetkých odboroch – ako individuálne, tak aj skupinové.

https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-z-13-5-2021-s-ucinnostou-od-17-5-2021/