Fak Dok Pop Web Vs DatZ10 DatS10 DatC10 DatV10 Cel Uhr DatU10 Ico Naz Oso Obc Uli Psc Dan ObjDok ZmlDok
FaP 2021000001 sprac.mzdy používanie systému Humanet - sprac.miezd 0520202626 08.01.2021 22.01.2021 08.01.2021 31.12.2020 15,18 15,18 21.01.2021 31586163 HOUR, spol. s.r.o.   Žilina M.R.Štefánika 836/33 01001 N    
FaP 2021000002 mobil.sieť poplatky za telekom.služby mobil.siete 8275554736 16.01.2021 29.01.2021 16.01.2021 15.01.2021 51,14 51,14 28.01.2021 35763469 Slovak Telekom, a.s.   Bratislava Bajkalská 28 81762 N    
FaP 2021000003 sprac.mzdy používanie systému Humanet za sprac.mzdy 0520210037 05.02.2021 19.02.2021 05.02.2021 31.01.2021 17,94 17,94 19.02.2021 31586163 HOUR, spol. s.r.o.   Žilina M.R.Štefánika 836/33 01001 N    
FaP 2021000004 mobil.sieť popl.za telekom.služby mobilnej siete 8277414423 17.02.2021 01.03.2021 17.02.2021 15.02.2021 55,13 55,13 26.02.2021 35763469 Slovak Telekom, a.s.   Bratislava Bajkalská 28 81762 N    
FaP 2021000005 kval.certi kvalifikovaný certifikát+pošt.a balné 0021000225 19.02.2021 05.03.2021 19.02.2021 19.02.2021 62,88 62,88 26.02.2021 35840005 D.Trust Certifikačná Autorita   Bratislava Plynárenská 7/C 82109 N    
FaP 2021000006 sprac.mzdy používanie systému Humanet - sprac.miezd 0520210274 04.03.2021 18.03.2021 04.03.2021 28.02.2021 17,94 17,94 17.03.2021 31586163 HOUR, spol. s.r.o.   Žilina M.R.Štefánika 836/33 01001 N    
FaP 2021000007 BOZP a PO činnosti ABT a TPO 0000692021 15.03.2021 21.03.2021 15.03.2021 11.03.2021 36 36 17.03.2021 40447189 Ján Pavlov   Stredné Plachtince 91 99124 N    
FaP 2021000008 mobil.sieť poplatky za telekom.služby mobil.siete 8279262196 16.03.2021 31.03.2021 16.03.2021 15.03.2021 51,03 51,03 31.03.2021 35763469 Slovak Telekom, a.s.   Bratislava Bajkalská 28 81762 N    
FaP 2021000009 encyklopéd encyklopédia osobností SK 0019060947 06.04.2021 06.04.2021 06.04.2021 01.04.2021 290 290 01.04.2021 08659692 BRITISH PUBLISHING HOUSE LTD   London Old Broad Street 69   N    
FaP 2021000010 ladenie kl ladenie klavíra 0000022021 09.04.2021 23.04.2021 09.04.2021 09.04.2021 120 120 12.04.2021 33029113 Damián Mrva   Ružomberok D. Makovického 21 03401 N    
FaP 2021000011 sprac.mzdy používanie systému Humanet - sprac.miezd 0520210557 12.04.2021 24.04.2021 12.04.2021 31.03.2021 17,94 17,94 16.04.2021 31586163 HOUR, spol. s.r.o.   Žilina M.R.Štefánika 836/33 01001 N    
FaP 2021000012 mobil.sieť poplatky za telekom.služby-mobilná sieť 8281105370 16.04.2021 30.04.2021 16.04.2021 15.04.2021 51 51 29.04.2021 35763469 Slovak Telekom, a.s.   Bratislava Bajkalská 28 81762 N    
FaP 2021000013 nákup RM kancel.a čistiace prostriedky 0002140245 26.04.2021 03.05.2021 26.04.2021 26.04.2021 46,86 46,86 26.04.2021 46935754 MEGA VK   Veľký Krtíš Komenského 5 99001 N    
FaP 2021000014 Deň učiteľ drevené krabičky so sadou citátov o učit 8210000058 29.04.2021 12.04.2021 29.04.2021 29.03.2021 157,29 157,29 29.04.2021 52085317 Solid Wooden Products Slovakia   Prešov Švábska 6820/30 08005 N    
FaP 2021000015 CD na THN CD na Teóriu HN - 1.-9.ročník - 13 ks 0020210035 03.05.2021 10.05.2021 03.05.2021 03.05.2021 58,5 58,5 03.05.2021 31687211 Pavelčákovci s.r.o.   Košice Ludmanská 3 04001 N    
FaP 2021000016 sprac.mzdy používanie systému Humanet - sprac.miezd 0520210865 10.05.2021 24.05.2021 10.05.2021 30.04.2021 17,94 17,94 21.05.2021 31586163 HOUR, spol. s.r.o.   Žilina M.R.Štefánika 836/33 01001 N    
FaP 2021000017 prev.potr. nákup maliar.potrieb 2021100083 11.05.2021 25.05.2021 11.05.2021 11.05.2021 25 25 14.05.2021 36048887 TKA spol. s r.o.   Veľký Krtíš Nemocničná 16 99001 N    
FaP 2021000018 webinár webinár Príplatky za profes. rozvoj ped. 1691427201 12.05.2021 12.05.2021 12.05.2021 12.05.2021 76,8 76,8 12.05.2021 46490213 Nakladatelství FORUM s.r.o. organizačná zložka Bratislava - časť Ružinov Seberíniho 1 82103 N    
FaP 2021000019 mobil.sieť poplatky za telekom.služby mobil.siete 8282951204 17.05.2021 31.05.2021 17.05.2021 15.05.2021 51,28 51,28 28.05.2021 35763469 Slovak Telekom, a.s.   Bratislava Bajkalská 28 81762 N    
FaP 2021000020 sprac.mzdy používanie systému Humanet - mzdy 0520211164 08.06.2021 21.06.2021 08.06.2021 31.05.2021 17,94 17,94 18.06.2021 31586163 HOUR, spol. s.r.o.   Žilina M.R.Štefánika 836/33 01001 N    
FaP 2021000021 BOZP a PO činnosti ABT a TPO za  II.Q 0002002021 15.06.2021 24.06.2021 15.06.2021 14.06.2021 36 36 24.06.2021 40447189 Ján Pavlov   Stredné Plachtince 91 99124 N    
FaP 2021000022 mobil.sieť popl.za telekomun.služby - mobilná sieť 8284797810 17.06.2021 30.06.2021 17.06.2021 15.06.2021 51,06 51,06 29.06.2021 35763469 Slovak Telekom, a.s.   Bratislava Bajkalská 28 81762 N    
FaP 2021000023 hud.nástr. hudobné nástroje s príslušenstvom 0210100296 23.06.2021 29.06.2021 23.06.2021 22.06.2021 288 288 24.06.2021 36773841 MUSICMANIA s.r.o.   Kremnica Lúčky 40 96701 N    
FaP 2021000024 pren.areál prenájom areálu k ukončeniu šk.roka 1020210018 30.06.2021 29.06.2021 30.06.2021 29.06.2021 150 150 15.06.2021 52610829 FARMA OBECKOV s.r.o.   Košice Južná trieda 8 04001 N    
FaP 2021000025 sprac.mzdy použ.systému Humanet - spracovanie miezd 0520211472 02.07.2021 16.07.2021 02.07.2021 30.06.2021 17,94 17,94 15.07.2021 31586163 HOUR, spol. s.r.o.   Žilina M.R.Štefánika 836/33 01001 N    
FaP 2021000026 mobil.sieť poplatky za telekom.služby -mobilná sieť 8286644604 16.07.2021 30.07.2021 16.07.2021 15.07.2021 51 51 29.07.2021 35763469 Slovak Telekom, a.s.   Bratislava Bajkalská 28 81762 N    
FaP 2021000027 sprac.mzdy používanie systému Humanet-sprac.miezd 0520211832 05.08.2021 19.08.2021 05.08.2021 31.07.2021 17,94 17,94 17.08.2021 31586163 HOUR, spol. s.r.o.   Žilina M.R.Štefánika 836/33 01001 N    
FaP 2021000028 mobil.sieť poplatky za telekom.služby-mobil.siete 8288493250 16.08.2021 31.08.2021 16.08.2021 15.08.2021 51,64 51,64 27.08.2021 35763469 Slovak Telekom, a.s.   Bratislava Bajkalská 28 81762 N    
FaP 2021000029 hyg.,dezin nákup hygien. a dezinfekčn. prostriedkov 0210811187 26.08.2021 08.09.2021 26.08.2021 25.08.2021 322,49 322,49 26.08.2021 52724077 Pretože TRIPSY s.r.o.   Bratislava Sliačska 1E 83102 N    
FaP 2021000030 kanc.potr. nákup kancelárskych potrieb 0002140548 26.08.2021 02.09.2021 26.08.2021 26.08.2021 95,54 95,54 26.08.2021 46935754 MEGA VK   Veľký Krtíš Komenského 5 99001 N    
FaP 2021000031 uč.pom.THN učebná pomôcka Tónová sústava 2x 0000009865 27.08.2021 31.08.2021 27.08.2021 24.08.2021 297 297 27.08.2021 36251526 E-GO s.r.o.   Trnava A.Kubinu 24 91701 N    
FaP 2021000032 žiacke kn. žiacke knižky 2212207148 27.08.2021 09.09.2021 27.08.2021 26.08.2021 79,8 79,8 24.08.2021 31331131 ŠEVT a.s.   Banská Bystrica Cementárska 16 97472 N    
FaP 2021000033 sprac.mzdy používanie systému Humanet - sprac.miezd 0520212165 06.09.2021 21.09.2021 06.09.2021 31.08.2021 14,04 14,04 17.09.2021 31586163 HOUR, spol. s.r.o.   Žilina M.R.Štefánika 836/33 01001 N    
FaP 2021000034 inter.vyb. skrina na hud.odbor- na EP Bušince 2151102273 08.09.2021 15.09.2021 08.09.2021 08.09.2021 89 89 07.09.2021 36409154 TEMPO KONDELA, s.r.o.   Tvrdošín Vojtaššákova 893 02744 N    
FaP 2021000035 mobil.sieť poplatky za telekom. služby - mobil.sieť 8290339858 16.09.2021 30.09.2021 16.09.2021 15.09.2021 53 53 29.09.2021 35763469 Slovak Telekom, a.s.   Bratislava Bajkalská 28 81762 N    
FaP 2021000036 preprava preprava žiakov - ZV Divadelné podzámčie 0002021025 20.09.2021 17.09.2021 20.09.2021 03.09.2021 200 200 20.09.2021 40367061 Katarína Sásiková   Senohrad Senohrad 254 96243 N    
FaP 2021000037 BOZP a PO činnosti ABT a TPO za III.Q 0002742021 20.09.2021 27.09.2021 20.09.2021 17.09.2021 36 36 27.09.2021 40447189 Ján Pavlov   Stredné Plachtince 91 99124 N    
FaP 2021000038 prac.zošit pracovné a notové zošity na hudobú náuku 0002100643 21.09.2021 05.10.2021 21.09.2021 21.09.2021 121,01 121,01 21.09.2021 46114343 Hudobniny AMADEO, s.r.o.   Košice Komenského 6 04001 N    
FaP 2021000039 rekl.predm reklamné predmety školy - perá ZUŠ 0000201774 27.09.2021 29.09.2021 27.09.2021 15.09.2021 129,99 129,99 29.09.2021 97264440 NATIONAL PEN   Bratislava P.O.BOX 1615 80090 N    
FaP 2021000040 údrž.domén údržba domény zakladnaumeleckaskola.sk 1495932021 29.09.2021 07.10.2021 29.09.2021 27.09.2021 15,72 15,72 27.09.2021 25115804 ACTIVE 24, s.r.o.   Praha Sokolovská 394/17 18600 N    
FaP 2021000041 webhosting webhosting zakladnaumeleckaskola.sk 4621007030 29.09.2021 29.09.2021 29.09.2021 29.09.2021 18 18 29.09.2021 28115708 WEDOS Internet, a. s.   Hluboká nad Vltavou Masarykova 1230 37341 N    
FaP 2021000042 sprac.mzdy použ.systému Humanet-sprac.mzdy 0520212485 05.10.2021 19.10.2021 05.10.2021 30.09.2021 13,26 13,26 18.10.2021 31586163 HOUR, spol. s.r.o.   Žilina M.R.Štefánika 836/33 01001 N    
FaP 2021000043 mobil.sieť popl.za telekom.služby - mobil.sieť 8292191535 18.10.2021 29.10.2021 18.10.2021 15.10.2021 53 53 28.10.2021 35763469 Slovak Telekom, a.s.   Bratislava Bajkalská 28 81762 N    
FaP 2021000044 atrament atrament do tlačiarne 0012100159 22.10.2021 04.11.2021 22.10.2021 21.10.2021 59,66 59,66 22.10.2021 46174621 RUCOM-HOME s.r.o.   Komárno Ul. gen. Klapku 3181/37 94501 N    
FaP 2021000045 podl.lišty podlahové lišty a plast.prvky 0000052021 29.10.2021 27.10.2021 29.10.2021 22.10.2021 55,9 55,9 02.11.2021 33259054 Ing. Juraj Turčina   Želovce Pažitná 180/28 99106 N    
FaP 2021000046 sprac.mzdy používanie systému Humanet-sprac.miezd 0520212834 04.11.2021 18.11.2021 04.11.2021 31.10.2021 17,16 17,16 15.11.2021 31586163 HOUR, spol. s.r.o.   Žilina M.R.Štefánika 836/33 01001 N    
FaP 2021000047 kniha kniha pre tanečný odbor 0000099861 05.11.2021 11.11.2021 05.11.2021 04.11.2021 34,9 34,9 08.11.2021 37781235 Ľubovnianske múzeum -hrad v SĽ   Stará Ľubovňa Zámocká 22 06401 N    
FaP 2021000048 roč.prístu ročný prístup na web Verejná správa 5022114747 08.11.2021 05.11.2021 08.11.2021 05.11.2021 204 204 02.11.2021 31592503 Poradca podnikateľa, s. s r.o.   Žilina Martina Rázusa 23A 01001 N    
FaP 2021000049 mobil.sieť poplatky za telekom.služby mobil.siete 0829405197 16.11.2021 30.11.2021 16.11.2021 15.11.2021 53,14 53,14 29.11.2021 35763469 Slovak Telekom, a.s.   Bratislava Bajkalská 28 81762 N    
FaP 2021000050 r.licencia ročná licencia KEO-WIN 2022 0020211273 18.11.2021 29.11.2021 18.11.2021 15.11.2021 161,82 161,82 29.11.2021 36739464 KEO s.r.o.   Záhorce Poľná 151/5 99106 N    
FaP 2021000051 balet.tyče 2 ks baletné tyče 3 m 0021600001 23.11.2021 23.12.2021 23.11.2021 23.11.2021 330 330 23.11.2021 45022534 Klub pohybu, o.z.   Lučenec Haličská ceta 46 98403 N    
FaP 2021000052 hud.nástr. basgitara (vzdelávacie poukazy) 0210100581 26.11.2021 03.12.2021 26.11.2021 26.11.2021 243 243 29.11.2021 36773841 MUSICMANIA s.r.o.   Kremnica Lúčky 40 96701 N    
FaP 2021000053 uč.-noty Nová škola hry na klarinet - 1.a2.diel 0020210092 29.11.2021 07.12.2021 29.11.2021 23.11.2021 38,15 38,15 29.11.2021 10754695 Zdeněk Kužela   Brno - Královo Pole Herčíkova 2495/8 61200 N    
FaP 2021000054 uč.-noty Vianoce pri klavíri - notový materiál 0002100999 29.11.2021 09.12.2021 29.11.2021 25.11.2021 11,2 11,2 29.11.2021 46114343 Hudobniny AMADEO, s.r.o.   Košice Komenského 6 04001 N    
FaP 2021000055 r.licencia licencia za užívanie inf.systému iZUŠ 0002100119 01.12.2021 15.12.2021 01.12.2021 01.12.2021 792 792 14.12.2021 50178296 Senzio s.r.o.   Veľké Uherce 137 95841 N    
FaP 2021000056 BOZP a PO činnosti ABT a činnosti TPO IV.Q 0004182021 06.12.2021 16.12.2021 06.12.2021 06.12.2021 36 36 15.12.2021 40447189 Ján Pavlov   Stredné Plachtince 91 99124 N    
FaP 2021000057 sprac.mzdy používanie systému Humanet-sprac.miezd 0520213177 07.12.2021 20.12.2021 07.12.2021 30.11.2011 17,16 17,16 17.12.2021 31586163 HOUR, spol. s.r.o.   Žilina M.R.Štefánika 836/33 01001 N    
FaP 2021000058 zrkadlo TO výroba zrkadla pre tanečný odbor 0000002116 09.12.2021 15.12.2021 09.12.2021 08.12.2021 450 450 13.12.2021 33249938 Ferenc Gyorgy-STOLÁRSKA DIELŇA   Čebovce 285 99125 N    
FaP 2021000059 antig.test nákup antigénových testov pre zamestnan. 0002108221 14.12.2021 15.12.2021 14.12.2021 14.12.2021 84,5 84,5 09.12.2021 47241292 Genus Pharma s.r.o.   Žarnovica Bystrická 901 96681 N    
FaP 2021000060 mobil.sieť poplatky za telekomun.služby mobil.siete 8295907942 16.12.2021 31.12.2021 16.12.2021 14.12.2021 100,51 100,51 21.12.2021 35763469 Slovak Telekom, a.s.   Bratislava Bajkalská 28 81762 N    
FaP 2021000061 bulletiny výroba a tlač buletinov k 60.výročiu ZUŠ 0002122021 17.12.2021 30.12.2021 17.12.2021 16.12.2021 400 400 20.12.2021 00419621 OV Csemadok   Vinica Cesta slobody 457 99128 N    
FaP 2021000062 predpl.čas predplatné časopisu Hudobný život 2104939529 27.12.2021 30.12.2021 27.12.2021 22.12.2021 20 20 16.12.2021 36631124 Slovenská pošta, a.s.   Banská Bystrica Partizánska cesta 97599 N    
FaP 2021000063 hud.nástr. hud.nástroje - xylofóny 4 ks 0220210270 28.12.2021 27.12.2021 28.12.2021 20.12.2021 54 54 28.12.2021 48136255 BIG MUSIC, s.r.o.   Banská Bystrica Horná 9 97401 N    
FaP 2021000064 tonery nákup tonerov 3ks 0002140923 28.12.2021 04.01.2022 28.12.2021 28.12.2021 24,98 24,98 28.12.2021 46935754 MEGA VK   Veľký Krtíš Komenského 5 99001 N